ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Order Coniferales (conifer)

Pinopsida

PaleoDB taxon number: 55868

Parent taxon: Coniferophyta according to S. Ash 1999

Sister taxa: Abietoxylon, Abiocaulis, Albertia, Alloxylon, Androvettia, Anomaloxylon, Anomaspis, Arctoxylon, Benstedtia, Borysthenia, Callitrites, Calloxylon, Cedrophloios, Ceratostrobus, Cheirostrobus, Cladocupressoxylon, Coniferoxylon, Cormaraucarioxylon, Cormocedroxylon, Cormocupressoxylon, Cryptomerites, Cunninghamites, Cupressites, Cupressoxylon, Cycadocarpidium, Dammarophyllum, Dictyodendron, Eleoxylon, Eurysacis, Germaria, Glyptolepidium, Glyptostroboxylon, Hiltonia, Inolepis, Juniperoxylon, Krauselcladus, Laricopsis, Lebachia, Legnophora, Legnophora girardi, Libocedrites, Lutuginia, Lycopodites, Macrostachya, Metacedroxylon, Moranocladus, Paleotaxites, Palissya, Paranocladus, Paraphyllocladoxylon, Parapinuxylon, Peuce, Phleboxylon, Phyllocladopitys, Phyllostrobus, Physematopitys, Piceoxylon, Pityites, Pityocladus, Planoxylon, Platyspiroxylon, Podocarpites, Protobrachyoxylon, Protocedroxylon, Protojuniperoxylon, Protopiceoxylon, Protopinuxylon, Protopodocarpoxylon, Pseudoaraucarites, Pseudotaxodioxylon, Raritania, Retinosporites, Retinoxylon, Rhizocedroxylon, Rhizotaxodioxylon, Sboromirskia, Spiroxylon, Storgaardia, Swedenborgia, Taxeopsis, Taxodites, Taxoxylon, Taxoxylum, Thylloxylon, Torreyites, Trematoxylon, Tumion, Walchia, Walchiostrobus, Zamioidea

Subtaxa: Aachenia, Abietineae, Abietites, Alostrobus, Ammatopsis, Anthodium, Apterostrobus, Araucarineae, Athrotaxites, Aulacolepis, Baliostichus, Bardella, Biarmodendron, Bilsdalea, Brachyphyllum, Callialasporites, Callipitys, Cedrostrobus, Cephalotaxites, Cephalotaxopsis, Ceratoxylon, Cheirolepidiaceae, Compsostrobaceae, Coniferocaulon, Coniferomyelon, Crossotolepis, Cupressinanthus, Cupressineae, Cupressinostrobus, Dactylethrophyllum, Dactyolepis, Dammarites, Dechellyia, Desmiophyllum, Diplostrobus, Distichophyllites, Echinostrobus, Elatides, Entomolepis, Ernestiodendron, Eugeinitzia, Europoxylon, Fraxinopsis, Fricia, Fuchselia, Geinitzia, Germanophyton, Glyptolepis, Haiburnia, Indophyllum, Keteleerioxylon, Kettneria, Lecrosia, Libocedroxylon, Mehtaia, Microlepidium, Mohgaostrobus, Nematocaulis, Nematofolium, Nematoglobus, Nematopetiolus, Nematoxylon, Nipanioruha, Ontheodendron, Ortiseia, Pachylepis, Palaeocedrus, Palaeolepis, Palaeopiceoxylon, Palaeotaxus, Palissyaceae, Papaninia, Pararaucariaceae, Parasequoia, Passalostrobus, Petrophiloides, Phacolepis, Piceites, Piceophyllum, Pinostrobus, Pityanthus, Pityoidolepis, Plutonia, Podocarpaceae, Prepinus, Protoginkgoxylon, Protophyllocladus, Protospiroxylon, Pseudogeinitzia, Pseudopinus, Ptenostrobus, Quadrocladus, Rhenania, Rhipidiocladus, Romeroites, Ruehleostachys, Samaropsis, Schidolepium, Schizolepis, Sequoiopsis, Sequoioxylon, Sequoipsis, Sequoites, Sitholeya, Smeystersia, Spermatostrobus, Sphenaspis, Sphenolepidium, Spondylostrobus, Squama, Stabbarpia, Stachycarpites, Stenorhachis, Strobilites, Strobilostrobus, Szecladia, Taiwanioxylon, Takliostrobus, Taxodiaceaepollenites, Taxodiella, Taxodineae, Taxopitys, Taxulus, Telephragmoxylon, Tomaxellia, Tricranolepis, Tsugites, Uralodendron, Voltzioxylon, Walchianthus, Walchiopremnon, Walkomiella, Widdringtonoxylon, Xantholithus, Yatsenkoxylon, Yezostrobus, Zamiostrobus, Zeugophyllites, Zygophillites

View classification