ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Eothinites kargalensis Ruzhentsev 1933 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Metalegoceratidae

PaleoDB taxon number: 225871

Synonyms: Rhiphaeites aktubensis Ruzhentsev 1933 (no. 225971), Riphaeites schabalkini Tumanskaya 1939 (no. 295947)

Belongs to Eothinites according to Z. R. Zhou 2017

Sister taxa: Eothinites aktastensis, Eothinites cancellatus, Eothinites convexus, Eothinites evolutus, Eothinites hessensis, Eothinites planulatus, Eothinites schabalkini, Eothinites solitus, Eothinites stenomphalus

Ecology: fast-moving nektonic carnivore

Average measurements (in mm): shell width 12.9, shell diameter 33.8