ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Parachoristites Barchatova 1968 (lamp shell)

Rhynchonellata - Spiriferida - Choristitidae

PaleoDB taxon number: 29487

Full reference: V. P. Barchatova. 1968. Spiriferellidae, Brachythyrinae. Novye Vidy Drevnikh Rasteniy i Bespozvonochnykh SSSR 2:160-167

Parent taxon: Choristitinae according to A. Williams et al. 2006

Sister taxa: Alphachoristites, Choristitella, Choristites, Settedabania

Subtaxa: Parachoristites carus, Parachoristites volongaensis

View classification

Type: Parachoristites volongaensis

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder