ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pteroferganodes Gorochov 1989 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Xenopteridae

PaleoDB taxon number: 212855

Full reference: A. V. Gorochov. 1989. Novye taksony prjamokrylyx semejstv Bintoniellidae, Xenopteridae, Permelcanidae, Elcanidae, i Vitimiidae (Orthoptera, Ensifera) iz mezozoja azii [New taxa of the Orthopteran families Bintoniellidae, Xenopteridae, Permelcanidae, Elcanidae, and Vitimiidae (Orthoptera, Ensifera) from the Mesozoic Asia]. Vestnik Zoologii 1989(4):20-27

Parent taxon: Ferganopterinae according to A. V. Gorochov 2005

Sister taxa: Ferganopterodes, Ferganopterus, Ferganotriassia, Permoxenopterum, Pseudoferganopsis, Pteroferganella, Triassoferganella

Subtaxa: Pteroferganodes decipiens, Pteroferganodes rieki

View classification

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore