ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pteronilssonia Pant and Mehra 1963

PaleoDB taxon number: 413642

Parent taxon: Cycadophyta according to H. N. Andrews 1970

Sister taxa: Acozamites, Aldania, Almargemia, Amphibennetites, Androlepis, Antherangiopsis, Bennettitacearum, Bennettites, Bernettia, Bjuvia, Blastolepis, Bolbopodium, Bucklandiopsis, Calamopsis, Campylophyllum, Clathropodium, Cloughtonia, Colymbetes, Crossozamia, Ctenidium, Ctenis, Ctenophyllum, Ctenopteris, Cycadangium, Cycadea, Cycadeacites, Cycadella, Cycadeocarpus, Cycadeomyelon, Cycadeorachis, Cycadeostrobus, Cycadinocarpus, Cycadinocarpus, Cycadites, Cycadites, Cycadocaulum, Cycadocephalus, Cycadofilix, Cycadophycos, Cycadophyllum, Cycadophytites, Cycadopites, Cycadopsida, Cycadopsis, Cycadopteris, Cycadorachis, Cycadoxylon, Cyclozamia, Cylindropodium, Dichotozamites, Dioonitocarpidium, Doratophyllum, Encephalartites, Encephalartopsis, Endogenites, Eurycycadolepis, Fittonia, Glossozamites, Guilliera, Harringtonia, Heterolepis, Hisingera, Jacutiella, Jensensispermum, Jirusia, Laconiella, Lepidanthium, Leptopterophyllum, Lunzia, Macropterygium, Macrotaeniopteris, Macrotorellia, Megalozamia, Morrisia, Nageiopsis, Navajoia, Novoguineoxylon, Pachytestopsida, Palaeocycas, Palmatophyllites, Phasmatocycadopsida, Plagiozamiopsis, Plagiozamites, Platylepis, Platypterygium, Polypodiolites, Pramelreuthia, Pseudocycadeoidea, Pseudopterophyllum, Pseudoptilophyllum, Pterozamites, Ptychoxylon, Quervainia, Russellites, Sahnioxylon, Schizopodium, Sedgwickia, Sewardia, Sinoctenis, Taeniophyllum, Taeniopteridium, Tessellaria, Westersheimia, Yatesia, Zamiophyllum

Subtaxa: Pteronilssonia gopalii

View classification

Type: Pteronilssonia gopalii