ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Rhiphaeoceratidae Ruzhentsev and Shimanskiy 1954 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida

PaleoDB taxon number: 128293

Full reference: V. E. Ruzhentsev and V. N. Shimanskiy. 1954. Nizhnepermskie svernutye i sognutye Nautiloidei yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 50:1-150

Parent taxon: Tainocerataceae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Gzheloceratidae, Koninckioceratidae, Mosquoceratidae, Tetragonoceratidae

Subtaxa: Pararhiphaeoceras, Rhiphaeoceras, Rhiphaeonautilus, Sholakoceras

View classification

Ecology: nektobenthic carnivore