ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Family Rhipiphoridae Gemminger 1870 (wedge shaped beetle)

Insecta - Coleoptera

PaleoDB taxon number: 69495

Full reference: M. Gemminger. 1870. New taxa. Catalogus Coleopterorum Hucusque Descriptorum Synonymicus et Systematicus. Tom. VII. Tenebrionidae, Nilionidae, Pythidae, Melandryidae, Lagriidae, Pedilidae, Anthicidae, Pyrochroidae, Mordellidae, Rhipidophoridae, Cantharidae, Oedemeridae 1801-2179

Parent taxon: Tenebrionoidea according to J. F. Lawrence and A. F. Newton 1995

Sister taxa: Aderidae, Anthicidae, Apotomouridae, Archaeoripiphorus, Archeocrypticidae, Boridae, Chalcodryidae, Ciidae, Cossyphodinae, Eurygenius wickhami, Fushunicucujus, Glypta, Ischaliidae, Liaoximordellidae, Macrosiagon ebboi, Melandryidae, Meloidae, Mordellidae, Mycetophagidae, Mycteridae, Neopolypria, Oedemeridae, Perimylopidae, Prostomidae, Pterogeniidae, Pyrochroidae, Pythidae, Ripiphoridae, Salpingidae, Scraptiidae, Stenotrachelidae, Stoliinae, Synchroidae, Tenebrionidae, Tetratomidae, Trachelostenidae, Trictenotomidae, Ulodidae, Zopheridae

Subtaxa: none

Ecology: