ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Scaphocoridae Popov 1968 (true bug)

Insecta - Hemiptera

PaleoDB taxon number: 210273

Full reference: Y. A. Popov. 1968. Nastoyashchiye Poluzhestkokryliye Yurskoy Fauny Karatau (Heteroptera) [True Heteropteran Jurassic Fauna of Karatau (Heteroptera)]. Yurskoy Nasekomiye Karatau [Jurassic Insects of Karatau] 99-113

Parent taxon: Pleoidea according to J. Szwedo 2018

Sister taxa: Helotrephidae, Mesotrephidae, Pleidae

Subtaxa: Scaphocoris

View classification

Type: Scaphocoris

Ecology: