ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Family Gorgoniidae Lamouroux 1812 (gorgonian)

Anthozoa - Gorgonacea

PaleoDB taxon number: 124314

Parent taxon: Gorgonida according to W. Kiessling 2003

Sister taxa: Acabaria, Axogaster, Carpathoporella, Coptocampylodon, Corallium, Eogorgia, Krimella, Melithaea, Moltkia, Nicella, Paramoltkia, Parisididae, Petilavenula, Primnoa, Verrucella

Subtaxa: Pennalina

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder