ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Jiangxichelys Tong and Mo 2010 (turtle)

Reptilia - Testudines - Nanhsiungchelyidae

PaleoDB taxon number: 235831

Full reference: H. -Y. Tong and J. -Y. Mo. 2010. Jiangxichelys, a new nanhsiungchelyid turtle from the Late Cretaceous of Ganzhou, Jiangxi Province, China. Geological Magazine 147(6):981-986

Parent taxon: Nanhsiungchelyidae according to H. -Y. Tong and J. -Y. Mo 2010

Sister taxa: Anomalochelys, Basilemys, Bulganemys, Bulganemys, Charitonyx, Hanbogdemys, Hanbogdemysa, Kharakhutulia, Nanhsiungchelys, Yuchelys, Zangerlia

Subtaxa: Jiangxichelys ganzhouensis, Jiangxichelys neimongolensis

View classification

Type: Jiangxichelys ganzhouensis

Ecology: