ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Superclass Actinopterygii Cope 1887 (ray-finned fish)

Osteichthyes

PaleoDB taxon number: 266403

Parent taxon: Osteichthyes according to R. Betancur-R et al. 2013

Sister taxa: Actinopterygii, Andreolepis, Cephaloxeniformes, Coregonidae, Crenilepis, Cyclotomodon, Dipteriformes, Ganoidei, Iniomi, Lophosteus, Nothosoma, Pattonia, Pattonia couttsi, Preophiodon, Sarcopterygii, Tythonichthys, Acanthodii, Charitosaurus, Malacostomata, Rhytiodus, Merlangius, Azygostei, Argentinoideorum, Aspidoganoidei, Ptilichnus, Otolithopsis, Chrondroterygia, Dipneusta, Percidarum, Hypostomata, Teleostomi, Lepidoleprus, Placodermi, Teleostomata

Subtaxa: Actinopteri, Aeduelliformes, Aesopichthyidae, Aetheospondyli, Aetheretmon, Aethocephalichthys, Akanolepis, Ameghinichthys, Anapterus, Aneurolepis, Apateodus, Asarotiformes, Atkinsonella, Aulolepis, Australichthys, Avonichthys, Baoqingichthys, Beagiascus, Bobastraniiformes, Cenechoia paramillensis, Cenechoia sulcata, Cheirodopsis, Cheirolepididae, Chirothrix, Cladistia, Ctenothrissa, Cuneognathus, Dactylopogon, Dinopteryx, Diplospondichthys, Echidnocephalus, Enchelurus, Eurynotus uspallatensis, Eurypoma, Exocoetoides, Guaymayenia, Gunterichthys, Gyrolepidoides cuyanus, Halecopsis, Histiothrissa, Isospondyli, Kalops, Lepidotus pectoralis, Lepidotus trotti, Limnomis, Lineagruan, Mallotus, Meemania, Mesolepis, Microcoelia, Neochallaia leonensis, Ophiopsis lariensis, Opistopteryx, Pachylebias, Palaeonisci, Palaeoniscimorpha, Palaeoniscoidae, Palaeoniscoidea, Paramblypteriformes, Paratarrasius, Pholidophorus dentatus, Pholidophorus lepturus, Pholidophorus rueppelli, Pholidophorus vallejensis, Plethodus, Polypteri, Prolebias, Pronotacanthus, Protaulopsis, Protospondyli, Pseudoberyx, Reticulolepis, Rhinellus, Rhynchorhinus, Roslerichthys, Salmo, Sardinioides, Schizospondylus, Semionotus brevis, Semionotus dubius, Semionotus inornatus, Semionotus mendozaensis, Semionotus unicristatus, Semionotus vallejensis, Spinofacia, Stegotrachelus, Tarrasiiformes, Telepholis, Terenolepis, Tetragonopterus, Thryptodus, Trachichthyiformes, Wardichthys

View classification

Ecology: