ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aythya nyroca Güldenstädt 1770 (ferruginous pochard)