ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Mylodon Owen 1859 (edentate)

Mammalia - Tardigrada - Mylodontidae

PaleoDB taxon number: 43636

Synonyms: Enbradys (no. 415234), Eubradys (no. 46348)

Parent taxon: Mylodontini according to A. Boscaini et al. 2019

Sister taxa: Glossotheridium, Glossotheriopsis, Glossotherium, Kiyumylodon, Paramylodon, Pleurolestodon, Simomylodon

Subtaxa: Mylodon ambiguus, Mylodon darwini, Mylodon martinii, Mylodon paranensis

View classification

Type: Mylodon darwini

Ecology: scansorial insectivore