ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Class Psilotopsida Scott 1909 (ferns)

PaleoDB taxon number: 54752

Full reference: D. H. Scott. 1909. Studies in Fossil Botany, edition 2 2

Parent taxon: Pteridophyta according to D.J. Mabberley 2000

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichites, Acrostichophyllum, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anomalofilicites, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspideae, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Aspleniopteris, Asplenites, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Bambakia, Baqueroites, Beinertia, Belemnopteris, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Botrychiopsis, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Catenopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Cheiloleptites, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clathropteris, Clavatasporites, Coenopteridales, Comia, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Crenaticaulis, Cycadopteris, Cynepteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Davallites, Delgadoa, Desmophlebis, Dichopteris, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Dictyostelopteris, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Divisisporites, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Dzergalanella, Eboracia, Emplectopteridium, Eodelopterum, Eodelopterum priscum, Eorhachis, Eskdalia, Filiciphyllum, Filicites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Fortopteris, Foveogleicheniidites, Gabonisporis, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Guptiorachis, Guptioxylon, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hawlea, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Hymenophyllites, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Jarenga, Johnstonia, Kandyria, Kankakeea, Karinopteris, Katadromopteris, Katasiopteris, Ketovia, Kidstonia, Knorripteris, Konnoa, Leckenbya, Lescuropteris, Listrophyllum, Lobifolia, Lomatopteris, Lopinopteris, Loxopteris, Lycopsida, Lygodites, Marattites, Marcouia, Margaritopteris, Marzaria, Medullosites, Megalopteris, Menopteris, Mesodescolea, Microdictyon, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Mixoneura, Monheimia, Moriconia, Mundapteris, Muricingulisporis, Murospora, Myriotheca, Naktongia, Neriopteris, Noeggerathia, Noeopteris, Onocleites, Ophioglossites, Osmundia, Osmundophyllum, Otidophyton, Pachyphyllum, Palaeopteris, Parazola, Parkeriaceae, Parkerioidea, Peremopteris, Permopteridium, Peruviophyllum, Phialopteris, Phyllotheca, Pilosisporites, Plumatopteris, Poacordaites, Polycingulatisporites, Polypodites, Polytheca, Protoblechnum, Psalixochlaena, Pseudadiantites, Pseudoanaeopsis, Pseudocordaites, Pseudorhacopteris, Psilatriletes, Pteridites, Pteridoleimma, Pteridopsida, Pteridorachis, Pteridotheca, Pteropsida, Ptychocarpus, Raphaelia, Renaultia, Reussia, Rhabdoxylon, Rhachiopteris, Rhacophytales, Rhizodendron, Rhizomopteris, Rubinella, Ruflorinia, Saadisporites, Saccopteris, Sachalinia, Sacheria, Scapanophyllum, Schizaeites, Schizodendron, Sciadipteris, Sclerophyllina, Scleropteridium, Scleropteris, Scolopendrites, Scortea, Selenochlaena, Shirakia, Silesiopteris, Sitzia, Sitzopteris, Sorocladus, Sphegopteris, Sphenopteridium, Sphyropteris, Stachypteris, Staphylopteris, Steffensia, Stewartiopteris, Stipitopteris, Straelenipteris, Strephopteris, Supaia, Surangea, Sylvia, Sylvopteris, Synia, Taenitites, Tedelea, Teilhardia, Tetraptilon, Tetratmema, Thecopteris, Tietea, Trichopteris, Trilobosporites, Trimatopteris, Triplanosporites, Tuberositriletes, Tubicaulidaceae, Tungussopteris, Tuzhykoviella, Ungeria, Uralia, Uralopteris, Vargolopteris, Velosporites, Verrucosisporites, Wingatea, Zalesskyella, Zamiopsis, Zonopteris, Hydropterangium

Subtaxa: Psilotaceae

View classification